นี่คือมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับปี 2023

จะรับปริญญาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ที่ไหน? Times Higher Education (THE) ได้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกที่จัดอันดับใหม่ โดยมีสถาบันกว่า 1,799 แห่งจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในรายชื่อขั้นสุดท้ายที่กำหนดขึ้นจากเกณฑ์ต่างๆ การจัดอันดับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การสอน การวิจัย การอ้างอิง รายได้ในอุตสาหกรรม และสถานะระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง คุณสามารถดูวิธีการได้ที่นี่ มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลก: 1....